POLNÍ PLODINY

Uchováváme staré odrůdy, pěstované na Valašsku jako dědictví našich předků

ŽITO JARNÍ - REŽ ZE SOLÁNĚ

vysostéblá tradiční odrůda pěstovaná hospodáři na Soláni, dorůstá výšky až 150 cm, nenáročná na půdu i klima

MÁK BÍLÝ

srará odrůda máku pěstovaná místním pěstitelem v údolí Vranča  v Novém Hrozenkově již mnoho desetiletí