PŘEDSTAVUJEME NAŠI ŠKOLU a školní přírodní zahradu

ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Škola je zaměřená na přírodovědné předměty a ekologii.

Již mnoho let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny, ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti. Těšíme se, že nám dobrovolníci věnují semena dalších zajímavých tradičních rostlin, abychom mohli nabídku semen rozšířit a uchovat tradiční odrůdy pro další generace.

Od roku 2013 jsme pro školní zahradu získali certifikát Přírodní zahrada. Hospodaříme zde metodami šetrnými k přírodě, bez umělých hnojiv, chemických postřiků a rašeliny. Školní přírodní zahrada má 2 ha, je umístěná mezi třemi pavilony školních budov na severozápadně ukloněném svahu vsetínského kopce Bečevná. V letech 2008 - 2013 proběhla revitalizace zahrady s cílem vytvořit zde vhodná výuková místa - modely ekosystémů (les, mokřad, kompost, starý ovocný sad, křovinaté a luční porosty, permakultura bylin), které umožňují přenést část výuky ven a učit děti v přírodě, na konkrétních příkladech.
Úpravami zahrady se značně zvýšila biodiverzita místa. Nově vysázené dřeviny jsou opatřeny keramickými jmenovkami, chodníček protínající zahradu lemuje 7 naučných tabulí, v křoví jsou umístěny domečky pro hmyz, drobné pěvce lákají ptačí budky a krmítka. Podle zásad přírodního zahradnictví je pěstován starý ovocný sad, byliny, zelenina, luštěniny, staré odrůdy obilí a lnu.