Objevujme společně dobře adaptované místní odrůdy a sdílejme je, je to součást dědictví našeho kraje.