HISTORIE SEMÍNKOVEN


Myšlenka svobodného sdílení osiva vznikla ve Francii jako reakce na vzrůstající podíl geneticky unifikovaného a často hybridního osiva, které produkuje semenářský průmysl. Mezi komerčně nabízenými produkty pomalu mizí původní odrůdy hospodářsky využívaných rostlin, které si v daném regionu množili semínky obyvatelé po celá staletí.

Iniciativa Semínkovna vznikla v Praze díky paní Kláře Hrdé roku 2015. Od té doby funguje v celé České republice přibližně 30 Semínkoven. Informace najdete na https://seminkovny.wordpress.com.

Jak to celé vlastně vzniklo https://seminkovny.wordpress.com/2016/11/20/iniciativy-seminkova-jak-to-vlastne-cele-vzniklo/